Home

Diepgaand begrip van jezelf maakt je sterk. Als je jezelf werkelijk kent, kan je leven en keuzes maken vanuit jouw kern. Dat is waar ik in geloof en waar ik mijn cliënten in begeleid in mijn praktijk voor leiderschapsontwikkeling. Om zodoende met meer energie, zelfvertrouwen en veerkracht in het leven en in je werk te staan. Om gezonder te zijn en meer kracht, rust en stabiliteit te vinden in jezelf. 

Op basis van jouw vragen en behoefte, werken we aan het vergroten van jouw persoonlijke en desgewenst jouw professionele leiderschap. Ik bied een plek waar je jezelf kan zijn en in veiligheid jezelf mag onderzoeken.  En om jouw eigen ontwikkelpad te volgen, in jouw tempo.

Ook ben ik beschikbaar als begeleider van organisatieopstellingen. Een organisatieopstelling is een ruimtelijke uitbeelding van een organisatiesysteem waar je deel van uitmaakt of betrokken bij bent. Deze methode maakt de onderliggende patronen in het systeem zichtbaar. Ik ben aangesloten bij InZicht & CO, Collectief van Organisatieopstellers

Leiderschap

Persoonlijk leiderschap

Jouw persoonlijke ontwikkeling en het versterken van jouw leiderschap staan centraal in mijn aanpak. Mijn werkwijze is onder andere gebaseerd op innerlijk werk volgens de “3Keys to self understanding” methodiek. Innerlijk (affectief) werk is een bijzonder effectieve werkwijze waarmee je diepgaande en duurzame veranderingen aanbrengt in jouw leven. Waarmee je patronen doorbreekt die je energie kosten. Je geeft voorvallen in jouw leven een plek, zodat je weer verder kunt. En je bent in staat om op een gebalanceerde manier grenzen te stellen en keuzes te maken. Jouw veerkracht wordt vergroot en je zal meer rust ervaren in je leven door de ontwikkeling van een steviger innerlijk fundament. En als je kinderen hebt, zal je ervaren dat het ouderschap je makkelijker en fijner afgaat. 

Professioneel leiderschap

Wil je jouw carriere een stevige impuls geven? Voorwaarde voor wijs en betrokken leiderschap is zelfkennis en zelfvertrouwen. Hierbij is het cruciaal dat hoofd en hart met elkaar zijn verbonden. En dat je jouw leidende rol vervult vanuit authenticiteit, congruentie en balans. Dit bereik je door ruimte te scheppen voor jouw werkelijke waarden, passies en behoeften.  Door ruimte te maken voor de innerlijke stem en intuïtie, ben je in staat om positief en adaptief om te gaan met het nieuwe en onverwachte.

-Verandering is onvermijdelijk, persoonlijke groei is een keuze-

We kijken naar jouw carriere vanuit jouw natuurlijke kracht en beperkingen. En naar jouw persoonlijke geschiedenis en hoe die jou heeft gevormd. Door de onderliggende patronen bloot te leggen en daaraan te werken, ben je beter in staat om verbinding te maken met anderen, kan je beter met emoties omgaan, conflicten hanteren en anderen inspireren. Je zal merken dat jouw leiderschap zich verder ontwikkelt en dat je effectiever wordt in je werk.  Lees hier meer over de inhoud van dit programma

Diepgaand en intensief werk

Innerlijk werk vraagt behoorlijk wat tijd, denk aan een doorlooptijd van tenminste meerdere maanden. Het is diepgaand werk, omdat we jouw innerlijke beperkingen bij de bron aanpakken door te voelen en te ervaren. En het vraagt een veilige omgeving met discretie en privacy. Om de volle aandacht te kunnen richten op wie jij bent en wat je nodig hebt, werken we één op één. Op die manier heb je de tijd en ruimte die jij nodig hebt voor jouw ontwikkeling en uitdagingen.

Ben je benieuwd naar innerlijk werk? Je bent welkom voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Neem gerust contact met mij op.

 

Organisatieopstellingen

Een organisatieopstelling is een snelle en intense manier om inzicht te krijgen in de dynamieken (verhoudingen en patronen) in het team of netwerk waar je in werkt. Of in je relatie met omgeving, klanten, collega’s of opdrachtgevers. Een opstelling laat zien wat in de “onderstroom”  speelt, dus dat wat meestal niet boven tafel komt maar wel een belangrijke rol speelt in de interactie tussen mensen. Intenties, emoties en opvattingen spelen daarin vaak een belangrijke rol.

Door een opstelling kunnen patronen in de organisatie zichtbaar worden. Herkenning en erkenning is vaak een eerste stap naar verandering. Daardoor ontstaat ruimte voor nieuwe oplossingen. Oftewel, een opstelling is een mooie kans voor iedereen die een keer op een andere manier wil kijken naar een organisatievraagstuk. Lees hier de ervaring van een vraagsteller.

Samen met 6 andere vrouwen maak ik deel uit van InZicht & CO, Collectief van Organisatieopstellers. Wij organiseren workshops met organisatieopstellingen in Belgie en Nederland.

Copyright foto: Gaby Dorn